De opleiding medical first aid is bestemd voor leidinggevende officieren op een schip, die verantwoordelijk zijn voor de geneeskundige zorg aan boord. De opleiding is alleen toegankelijk voor cursisten die aantoonbaar voldoen aan het eindniveau van scheepsgezondheidsleer. Dat vak maakt deel uit van de opleiding Maritiem Officier op zeevaartscholen. Het doel van de opleiding medical first aid is de cursisten voldoende kennis en vaardigheden bij te brengen om een ziek of gewond bemanningslid de best mogelijke zorg kunnen bieden. Deze opleiding gaat verder dan de standaard EHBO-opleidingen. Die focussen op het behandelen van verwondingen en niet op het behandelen van zieken.

Opleiding medical first aid vereist zelfstandigheid

De toelatingseisen voor de opleiding medical first aid zijn streng, maar desondanks zijn de cursisten geen verpleegkundigen. Om hen in staat te stellen ernstig zieke bemanningsleden te helpen wordt een beroep gedaan op het eigen beoordelingsvermogen en de zelfstandigheid. De cursisten leren door methodisch te werk te gaan de best mogelijke behandeling te geven. Het doel is tweeledig: indien mogelijk genezing van het zieke bemanningslid te bewerkstelligen, en als dat niet kan ervoor zorgen dat het bemanningslid zo comfortabel mogelijk naar het eerstvolgende ziekenhuis kan worden vervoerd.

Certificering na volgen opleiding medical first aid

De opleiding medical first aid gaat veel verder dan een gewone EHBO-opleiding. Dat komt doordat je op zee niet alleen te maken krijgt met mensen die gewond raken, maar ook met mensen die ziek worden en soms dagenlang verwijderd zijn van professionele artsen. Deze opleiding heeft een certificering van de Inspectie Leefomgeving en Transport. De trainers beoordelen aan de hand van praktijkoefeningen of de cursisten de opleiding met succes doorlopen. Als dat het geval is krijgen zij een Certificate of Competence en een aantekening in hun monsterboekje.