Logistiek 4.0 is meer dan een uitdrukking: het is een nieuwe fase in de transport & logistiek sector, met intelligente verbindingen die optimaal beantwoorden aan de door Industrie 4.0 gestelde eisen inzake snelheid, efficiëntieverhoging, kostenverlaging en ruime beschikbaarheid van informatie.

Optimalisaties en besluitvorming op basis van gegevens, die deels binnen elk bedrijf worden geproduceerd en deels worden uitgewisseld tussen klanten, verladers, vervoerders, opslagplaatsen en andere bij de logistieke keten betrokken partijen, zijn daarbij bevoorrecht. Totaallogistiek

Moment van omwenteling 4.0

We beleven het moment van Industrie 4.0, een concept dat in Duitsland is ontstaan en de trend in deze nieuwe fase is de volledige automatisering van de productiesector en het voortdurende streven naar meer efficiëntie, hoofdzakelijk met behulp van cyber fysische middelen, mogelijk door het IoT (internet der dingen) en cloud computing (wolkweb). Kennis en communicatie zijn de grote protagonisten van deze revolutie.

Nu draait het nieuwe management om de “smart factory”, die geavanceerde productie en nieuwe praktijken in de productieomgeving mogelijk maakt. Deze revolutie kan het inkomensniveau op wereldschaal verhogen en zelfs de levenskwaliteit van de bevolking verbeteren.

De sector transport & logistiek wordt uiteraard sterk getroffen door deze veranderingen. Was het vroeger gebruikelijk om grote voorraden aan te houden en het risico te lopen enorme verliezen te lijden door vervaldata en opslagmogelijkheden, nu is het van essentieel belang een intelligent voorraadbeheer toe te passen. Totaallogistiek

Voordelen van logistiek 4.0

Logistiek 4.0 biedt tal van voordelen voor al wie bij de toeleveringsketen betrokken is, niet in het minst door de grootschalige invoering van informatie- en communicatietechnologieën, waardoor klanten, bedrijven, magazijnen en vervoerders met elkaar worden verbonden om relevante gegevens uit te wisselen.

Een van de vele voordelen is de grotere integratie tussen de deelnemers aan de toeleveringsketen; kortere leveringstermijnen; optimalisering van ruimte- en opslagkosten.

Wie nog niet is ingevoerd in de context van logistiek 4.0 moet zich op deze realiteit voorbereiden. Degenen die dat niet doen, lopen het risico dat hun operatie verouderd raakt. De vervoerder of logistiek operator moet veranderingen in de organisatiecultuur en de dagelijkse praktijken bevorderen. Te beginnen met het in kaart brengen en herzien van de transport & logistiek processen.

Voor de manager die de resultaten van zijn bedrijf wil maximaliseren, is het van groot belang dat zijn werkprocessen bekend zijn en worden herzien, waarbij wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke optimalisering en automatisering.

Er zij op gewezen dat integratie het sleutelwoord is om de modernste logistieke praktijken toe te passen. Het is deze connectiviteit die het beheer vergemakkelijkt en een volledige controle over alle processen mogelijk maakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *