Rente.nl

Je betaalt rente en je ontvangt rente. Welke van de twee van toepassing is, hangt af van of je leent of spaart. Rente is een ingewikkeld concept maar ook iets dat je in kunt zetten in je eigen voordeel als je er slim mee omgaat. Op websites als rente.nl kun je onderzoek doen naar rente en vind je alles dat je erover moet weten.

Rente.nl

Wat is rente?

Rente is een bedrag dat je ontvangt of betaalt over een lening. Doorgaans betaalt de ontvanger van een lening een soort boete ofwel rente over het totale bedrag tot het is terugbetaald. Zo worden mensen doorgaans geneigd sneller terug te betalen.

Als je leent

Als jij een lening afsluit, dan betaal je rente. In de meeste gevallen probeer je een lening zo snel mogelijk af te lossen en sluit je deze af tegen de gunstigste voorwaarden. Je wil immers zo min mogelijk boete over je lening betalen. Als je dus een lening afsluit moet je altijd goed onderzoek doen want de rente is zeker niet overal hetzelfde.

Rente.nl

Als je spaart

Als je spaargeld hebt dan werkt het juist weer net andersom. Jij brengt je spaargeld onder bij een bank of andere financiële instelling en ontvangt daarvoor rente. Zij krijgen immers jouw geld en kunnen het uitgeven zolang je het niet zelf nodig hebt. Die rente die je ontvangt is over het totale bedrag op je spaarrekening. Zo kun je dus geld verdienen aan dat geld wat niets staat te doen op je rekening. Let wel op: de rente op spaarrekeningen is vrij laag tegenwoordig, met name op rekeningen die vrij opneembaar zijn. Als het kan zet je dus het beste je spaargeld vast voor een aantal jaren.